Roterande behållare

I Karts produktsortiment ingår ett brett spektrum av roterande behållare. Våra standardbehållare är roterande trummor med nominella volymer om 4-14 kubikmeter. Vår minsta modell har en volym om 4 kubikmeter och den lämpar sig väl ovanpå ett chassie med 2 axlar. Vår största trummodell har en volym om 14 kubikmeter och den lämpar sig för montage på en semitrailer.

De högklassiga råmaterialen och vår effektiva produktion möjliggör en konkurrenskraftig verkstadstillverkning i en modern produktionsmiljö.

För teknik- och hydraultillämpningar för roterande trummor använder vi högklassiga märken som står till buds. På detta sätt kan vi säkerställa att de tillämpningar vi levererar för betonghantering är driftsäkra i den krävande betongtransportmiljön. Även det nordiska klimatet påverkar planeringen och komponentvalen för våra produkter. Därför erbjuder vi våra kunder bland annat helgalvaniserade vattentankar och vattenkretsar som är tryck godkända.


*/