Gruvbehållare

Kart har under sin historia uppnått en stark ställning även som utrustningsleverantör för betonggjutning inom gruvindustrin och tunnelbyggplatser. Vi har utvecklat flera olika tillämpningar med roterande behållare för gruvindustrin och transportverksamheter som betjänar den. Tack vare att vår planering och produktion är flexibla kan vi svara mot de utmaningar och kundbehov vi får.

Karts roterande gruvbehållare är beroende av typ utrustade med manuell eller hydraulisk tömningslucka samt alternativt med runda eller ovala påfyllningsluckor. Våra behållare kan förses med luft- eller hydrauldriven anti-jump-utrustning, och manöverdon samt teknik har dimensionerats så att den motsvarar de krav som ställs inom gruvindustrin. Dessutom levererar vi eldrivna driftenheter till gruvfordon för att begränsa avgasutsläpp i gruvor och på tunnelbyggplatser.

För flytt av betong i trånga utrymmen levererar vi mindre utläggningsrännor samt bandtransportörer.


*/