Underhålls- och reservdelstjänster

Vi tillhandahåller även högklassiga underhålls- och reparationstjänster. Vi tillverkar slitdelar och tillbehör till alla betongtrummor samt underhåller och reparerar alla märken. Vårt kompetenta yrkesfolk byter ut slitdelar samt åtgärdar problem inom hydraulik och el. Vid behov kan vi lägga i nya vingar i den roterande trumman eller erbjuda en bytestrumma i stället för den gamla. Vi byter även ut lavetter, ändrar trummor för bytesflaksbruk och utför andra krävande arbeten.

Du får snabbt de nödvändiga reservdelarna från vårt omfattande lager som verkar i samma lokaler som produktionen. Dessutom betjänar vi dig gärna med leverans av reservdelar för andra märken. Förutom underhålls- och reservdelstjänsterna utför vi periodisk granskning och reparation av bandtransportörer. Vi samarbetar även med försäkringsbolagen och utför skadereparationer med yrkeskunskap.


*/