Kart hydrauliska utläggningsrännor

Karts hydrauliska utläggningsrännor representerar spetsen inom branschen. Detta har användarna märkt även i de övriga nordiska länderna, och vi levererar ständigt hydrauliska utläggningsrännor till våra samarbetspartner i Sverige, Norge och Danmark.

Vår produktutveckling har lyckats överföra de värdefulla utvecklingsförslag vi fått från våra kunder till produktens egenskaper, vilket lett till att Karts hydrauliska utläggningsrännor har uppnått en etablerad position och ett gott rykte tack vare användbarheten och funktionsdugligheten. Egenskaperna för rännans profil har konstaterats vara mer fungerande avseende hur betongmassan rinner och med tanke på underhåll.

Vi tillverkar utläggningsrännor i tre längder (5, 7 och 9 m). Alla modeller kan fås med helt hydrauliska funktioner, manuellt eller radiostyrda. Vi använder stål av kvaliteten Raex 400 för tillverkningen, eftersom det tål slitage och yttryck. Detta ger produkterna en bättre nyttovikt samt en längre funktionstid i krävande användningsförhållanden.


*/