Karts över 50-åriga historia som en betydande verkstad och maskinbyggare har möjliggjort en flexibel produktutveckling för produkter och tillämpningar inom betongtransport. Karts produkter tillverkas i företaget, med erfarenhet som för roterande behållares del härstammar från början av 80-talet. Före det tillverkade vi en stor mängd tippande betongtransportbaljor för marknaden, så vi har framgångsrikt kunnat följa med och påverka utvecklingen av behoven och riktningarna inom branschen.

Utgående från den årliga tillverkningsvolymen kan vi konstatera att vi är den mest betydande tillverkaren av betongtransportutrustning i Norden. Dialogen med kunderna har lett till otaliga innovationer under årens lopp och vi hoppas på att denna idérika diskussion fortsätter även i framtiden.


*/