Slamavvattning

Vi planerar och tillverkar apparater för torkning av organiskt och oorganiskt slam. Våra modeller av filterbandspressar har delats upp i modellserierna CP och HP enligt användningsändamål och effekt. Våra filterbandspressar har tillverkats genom att utnyttja modern teknik och beakta användningsförhållandena och underhållbarhet. Med våra filterbandspressar kan man uppnå en mycket hög vattenseparationsgrad även med utmanande slam och därför är de extremt konkurrenskraftiga i förhållande till investerings- och driftskostnaderna.

För sänkning av vattenhalten i slam tillverkar vi även förseparationstrummor som baserar sig på roterande vira, spiralmatning och gravitation. Förseparationstrummorna hjälper till att uppnå ett torrare slam innan det matas till filterbandspressen och förbättrar torrhalten i det slutgiltiga slammet. Dessutom tillverkar vi polymerblandningsenheter samt flockulatorer som används för att blanda förtillverkade polymerlösningar med behandlat slam för att förbättra utsippringen av vatten från slammet.