Projektinstallationer och apparatunderhåll

Vi erbjuder omfattande projektinstallationer och apparatunderhåll även för krävande avloppsvattenanläggningar. Under vår verksamhetshistoria har vi utfört betydande totalentreprenader samt mindre pumpstations- och rörobjekt för vatten- och avloppsvattensystem. Stödet från vår verkstad utgör en avsevärd fördel även för våra kunder, särskilt vid underhåll av gamla apparater samt renovering av anläggningar, där gammalt byts ut.

Våra underhållsmontörer känner till maskinerna och systemen i avloppsvattenanläggningar och löser era problem i samband med apparatreparationerna. Tack vare vår egna tillverkning kan vi erbjuda en flexibel underhållstjänst enligt ert behov.