Apparater för havsforskning

Vi tillverkar bottenprovtagare för insamling av sedimentprover. Vår bottenretriever Gemax® är av typen gravitationsbottenprovtagare som används i stor omfattning av inhemska och utländska forskningsinstitut. Tack vare sin enkla funktionsprincip och lätta hanterbarhet lämpar sig Gemax® även för användning på mindre forskningsfarkoster. Förutom provtagaren levererar vi en extruder, som används för att ta ut sedimentprovet ur provröret för behandling, samt en skivare som kapar provet för analysering.

Vi har även planerat och leverarat olika vattenprovtagare enligt våra kunders behov. Vår egen planering och tillverkning möjliggör ett mångsidigt tjänstesortiment.