Vi planerar och tillverkar miljötekniska maskiner och apparater för behandling av avloppsvatten och slam. Vi förser avloppsreningsverk med olika behandlingsanläggningar, maskiner och delhelheter för avloppsvatten. Dessutom erbjuder vi underhålls- och reparationstjänster som utförs på plats eller på vår verkstad.

Våra otaliga specialprojekt har tagit fram nya apparattillämpningar inom miljöteknik. Vi kommer även framöver att satsa vår kompetens och våra resurser på att utveckla miljötekniska lösningar. Våra egna miljötekniska produkter är bland annat filterbandspressar, förseparationstrummor, flockulatorer och stegsiktar.

Vi har under vår verksamma tid samarbetat med forskningsinstitutioner som fördjupat sig i havsforskning och utvecklat vatten- och sedimentprovtagare för forskningsändamål.