Maskininstallationer och -underhåll

Vi genomför maskininstallationer och underhåll av produktionsmaskiner för industrin och kommunala verk. Vår mångsidiga kompetens härstammar från åratals erfarenhet av heltäckande projektentreprenader. I vår tjänst ingår tillverkning av olika produktionsanläggningar, produktionsredskap och -maskiner, installation samt driftsättning hos kunden. Våra installations- och underhållstjänster omfattar till exempel service och underhåll av maskiner, byte av reservdelar, remmar och lager samt tillverkning eller reparation av mekaniska delar.