Logistiktjänster

Vi erbjuder omfattande logistiktjänster för våra kunders verkstadsprojekt. Vi ansvarar för kundens projektrelaterade materialhantering, beställning av komponenter och råmaterial för produktionen, spedition och exportförpackningar samt leveransövervakning.

Vi sörjer vid behov för att leverera kundens färdiga produkter direkt till slutkunder utomlands. Efter kundens godkännande fotograferar vi produkterna och förpackar dem enligt kraven. Vid behov kan vi skicka iväg leveranser i förseglade containers från vår verkstad.

Vår anskaffnings- och leveranslogistik ger våra kunder betydande kostnadsnytta. Våra produkter förutsätter lagring av reservdelar, reservdelstjänst och hantering av denna. Vi har på ett naturligt sätt erbjudit denna tjänst även till våra kunder inom maskinbyggnad. Vår logistiktjänst klarar av att hantera och behandla till och med stora helheter.