Oy Kart Ab är en yrkeskunnig, mångsidig och pålitlig kontraktsverkstad. Vår produktion omfattar underleverantörs- och logistiktjänster för verkstadsindustrin, maskinbyggnad, tillverkning av prototyper samt bearbetningstjänster. En betydande del av vår produktion utgörs av tillverkning av rostfria och syrafasta produkter och vi har mångsidig specialkompetens gällande detta.

Vår verkstad verkar i Somero, där över 40 yrkesmän inom metallbranschen arbetar. Vid sidan av den medeltunga maskinparken har vi i våra dryga 4 500 kvadratmeters produktionslokaler separata lokaler för sandblästring, yt- och efterbehandling. Vi har en separat bearbetningsverkstad och reparationsverkstad för industrin i Esbo på en central plats i Finnå.

I våra tjänster förenas modern verkstadskompetens, årtionden av erfarenhet och hantering av helhetsleveranser.