Oy Kart Ab är ett verkstadsbolag som grundats år 1960. Vi arbetar inom tre branscher som stöder varandra, eftersom alla branscher är fokuserade på maskinbyggnad och produktion av tjänster för denna. I våra tjänster förenas modern verkstadskompetens, årtionden av erfarenhet och hantering av helhetsleveranser.

Inom ramen för kontraktsverkstadsverksamheten betjänar vi betydande inhemska och utländska kunder genom att tillverka maskiner och maskindelar i regel som projektleveranser eller små serier.

Inom branschen för miljöteknik planerar och tillverkar vi maskiner för behandling av avloppsvatten och speciellt slam.

Inom branschen för betongtransportutrustning planerar och tillverkar vi maskin- och apparatlösningar för tunga fordon och gruvindustri för hantering och transport av färdig betong.

Vi har våra verksamhetsställen i Somero, med sammanlagt cirka 6000 kvadratmeter lokaler. Vi sysselsätter cirka 35 yrkesmänniskor inom verkstadsindustrin.