betonisäiliö

Kaivossäiliöt

Kart on historiansa aikana saavuttanut vahvan aseman myös kaivosteollisuuden ja tunnelityömaiden betonoinnin kalustotoimittajana. Olemme kehittäneet useita erilaisia pyörintäsäiliösovelluksia kaivosteollisuudelle ja sitä palvelevalle kuljetusliiketoiminnalle. Suunnittelumme ja tuotantomme joustavuuden ansiosta pystymme vastaamaan meille esitettyihin haasteisiin ja asiakastarpeisiin.

Kart kaivospyörintäsäiliöt on säiliötyypistä riippuen varustettu manuaalisella tai hydraulisella purkuluukulla, sekä vaihtoehtoisesti pyöreillä tai ovaalinmuotoisilla täyttöluukuilla. Säiliöihimme on saatavissa paine- tai hydraulitoiminen hypynestolaitteisto, ja toimilaitteet sekä tekniikka on mitoitettu vastaamaan kaivosteollisuuden ympäristön vaatimukset. Lisäksi toimitamme kaivosajoneuvoihin sähkötoimisia käyttöyksiköitä pakokaasupäästöjen rajoittamiseksi kaivos- ja tunnelityömailla.

Betonin siirtämiseen ahtaissa tiloissa toimitamme pienempiä purkukouruja sekä hihnakuljettimia.

Ota yhteyttä.